Home Vijesti BiH UTVRĐENI REZULTATI: OD SUTRA MOGUĆE PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PONOVNO BROJANJE GLASOVA U...

UTVRĐENI REZULTATI: OD SUTRA MOGUĆE PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PONOVNO BROJANJE GLASOVA U MOSTARU

Odluka o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora 2020. godine stupa na snagu danom donošenja i objavit će se 3.1.2021. godine u 18 sati na internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba , i smatrat će se da je danom objave dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu.

Prigovor na tačnost objavljenih utvrđenih izbornih rezultata se podnosi u roku od 24 sata od sata objave odluke na web stranici Centralne izborne komisije BiH, odnosno počinje teći od 18 sati 3.1.2021. godine i ističe u 18 sati 4.1.2021. godine.

Dani 4., 5. i 6.1.2021. godine su tri dana za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića.

U skladu sa članom 6.9 stav (1) i (2) Izbornog zakona BiH protiv Odluke o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora 2020. godine u Gradu Mostaru može se putem Centralne izborne komisije BiH podnijeti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od dva dana od dana objave odluke na web stranici Centralne izborne komisije BiH.

Zahtjevi za ponovno brojanje glasačkih listića, prigovori na tačnost objavljenih rezultata i žalbe na Odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora 2020. godine u Gradu Mostaru se dostavljaju isključivo putem fax aparata na broj 033/251-329, elektronskom poštom na e-mail adresu [email protected] ili

lično u sjedište Centralne izborne komisije BiH (Sarajevo, ul. Danijela Ozme 7).

Procedura podnošenja zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića propisana je odredbama člana 5.30 Izbornog zakona BiH.

Centralna izborna komisija BiH može razmatrati zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića, ako su ispunjeni slјedeći uslovi:

1) da je zahtjev podnesen u pisanoj formi i da ga je potpisao akreditirani posmatrač, grupa od 50 ili više birača koji su glasali na istom biračkom mjestu, nezavisni kandidat, predsjednik političke stranke ili bilo koji od predsjednika političkih stranaka koje su formirale koaliciju, ili općinska/gradska izborna komisija;

2) da su u zahtjevu tačno navedene činjenice koje opravdavaju ponovno brojanje, uklјučujući članove Izbornog zakona BiH koji nisu poštovani ili su prekršeni;

3) da je u zahtjevu naveden približan broj glasačkih listića za koje se vjeruje da nisu ispravni;

4) da je u zahtjevu navedeno kako bi ta povreda zakona utjecala na izborne rezultate;

5) da je zahtjev podnesen Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku od tri dana od dana kada je Centralna izborna komisija BiH objavila utvrđene izborne rezultate. Centralna izborna komisija BiH može i po službenoj dužnosti narediti ponovno brojanje glasačkih listića.

(Izvor: Hayat.ba)