Home Vijesti Tegeltija: Nije fer da nas Evropska komisija optužuje za zastoj

Tegeltija: Nije fer da nas Evropska komisija optužuje za zastoj

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milan Tegeltija kaže da je pismo koje su nedavno dobili od Evropske komisije u najvećoj mjeri posljedica opstrukcija reformskih poteza, koje je VSTS preduzeo u protekle dvije godine, a koje su uzrokovale zastoj u implementaciji reformi.

Reagujući na upozorenje Evropske komisije da bi mogla obustaviti dalje finansiranje reforme pravosuđa u BiH, koje realizuje preko VSTS, Tegeltija za Srpskainfo kaže da je nekoliko ključnih reformskih akata usvojeno shodno preporukama EK – iz oblasti imenovanja novi Poslovnik sa novim odredbama o imenovanju, zatim u oblasti integriteta novi pravilnik o prikupljanju i obradi finansijskih izvještaja (imovinskih kartona) nosilaca pravosudnih funkcija i u pogledu kvaliteta novi pravilnik o ocjenjivanju.

– Dva od ova tri najvažnija reformska akta su nam u ovom trenutku stavljena van snage van naše volje, odlukom Agencije za zaštitu ličnih podataka i Suda BiH, i to je nešto na šta ne možemo da utičemo. Naime, u oblasti integriteta nosilaca pravosudnih funkcija ključni reformski zahvat bio je pravilnik o prikupljanju i obradi finansijskih izvještaja (imovinskih kartona) nosilaca pravosudnih funkcija – kaže Tegeltija.

Dodaje da je taj pravilnik bio u cjelosti usaglašen s Briselom i predviđao je sistemsko prikupljanje, obradu i provjeru imovinskih kartona nosilaca pravosudnih funkcija, ali je njegovu primjenu zabranila Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH, po prigovoru pojedinih udruženja sudija u BiH, nalazeći da ne postoji zakonski osnov za njegovu primjenu.

– Posebna jedinica unutar sekretarijata za integritet nosilaca pravosudnih funkcija bila je sastavni dio tog pravilnika i njen smisao je bio upravo postupanje po tom pravilniku čija nam je primjena zabranjena. Mi ćemo, svakako, novom sistematizacijom sekreterijata, pripremajući se za novi zakon, uspostaviti tu posebnu jedinicu za integritet već krajem juna ili na prvoj julskoj sjednici, ali, iskreno govoreći, bez pravilnika o imovinskim kartonima ili zakona koji bi tako nesto predvidio ta jedinica suštinski neće imati neki veliki smisao ni djelokrug rada – naglašava Tegeltija.

Ističe da je uspostavljanje te jedinice kroz usvajanje nove sistematizacije bilo previđeno za februar-mart i nije do sad usvojena isključivo zbog pandemije korona virusa.

– Ponavljam, i kada je usvojimo do donošenja novog zakona, koji će omogućiti provjeru imovinskih kartona nosilaca pravosudnih funkcija, ona suštinski neće moći ostvarivati ono zbog čega je uspostavljamo. Prema tome, razumljiva je s jedne strane frustracija EU, koja je ujedno i naša frustracija, je smo i mi upozoravali na eventualne posljedice opstrukcija reformi koje preduzima, ali s druge strane u najmanju ruku nije fer, niti je u duhu partnerstva, fakturisati zastoj u reformama VSTS, koji je uložio ogroman napor u zadnje dvije i po godine kako bi usvojio sve ove reformske akte, a čija opstrukcija je van njegove volje i moći – ističe Tegeltija.

On kaže da u svakom slučaju razumije i čak dijeli frustraciju EU, ali je problem jednostavno pogrešno fakturisan. Tegeltija kaže da izrazito cijeni sva dosadašnja ulaganja EU u pravosuđe BiH i VSTS im je zahvalan na tome.

– Nadam se da će nastaviti, ali ako zbog razloga na koje ne možemo da utičemo odluče da obustave finansiranje, mi smo tu nemoćni. Zahvalićemo se na dosadašnjoj saradnji i pomoći i nastaviti dalje, jer VSTS, sudovi i tužilaštva u BiH su institucije čije finansiranje je u cjelosti predviđeno budžetima na različitim nivoima. Neće doći do nikakvog zastoja i problema u radu kako u VSTS tako ni u sudovima i tužilaštvima – poručio je Tegeltija.

(Vijesti.ba)